סיכום מפגש הדרכה למילוי שאלון דירוג מעלה 2011

האירוע התקיים ב- 02.02.2011
מיועד לחברות המשתתפות בדירוג

מיועד לחברות המשתתפות בדירוג.

לצפייה במצגת שהוצגה במפגש לחצו כאן