על אחריות תאגידית בסקטור הגז והנפט

האירוע התקיים ב- 12.02.2014

מייקל אוקסמן, מנהל תחום האנרגיה והנפט בארגון BSR, ד"ר עמית מור מנכ"ל משותף חברת אקואנרג'י ודוברים נוספים
1