שולחן עבודה | כיצד מטמיעים עקרונות של אחריות תאגידית בשרשרת האספקה?

האירוע התקיים ב- 13.06.2013

שולחן דיון ולמידה מפרקטיקות מתקדמות בארץ לטיפול בנושא האחריות התאגידית בשרשרת האספקה. מומלץ מאוד לאנשי הרכש ושרשרת אספקה בארגונים.
יום חמישי 13.6, בין השעות 9:30-11:30 במשרדי שטראוס, רחוב הסיבים 49, פתח תקווה.
הטמעת עקרונות של התנהלות אתית, מקיימת ומגוונת בשרשרת האספקה זהו ציר השפעה נוסף של מנהלי אחריות תאגידית. רכש מספקים מהווה אחוז משמעותי ממחזור של חברה עסקית ולכן יש לכך השפעה רחבה ופוטנציאל ליצירת שינוי. ישנן כבר פרקטיקות ישראליות המתייחסות להיבטי נורמות התנהגות מול ספקים, התקשרות עם עסקים קטנים וגיוון בשרשרת האספקה.
על מנת להכיר את הדוגמאות המקומיות ולקיים דיון בנושא, אנו מקימים שולחן עבודה ובו נשמע על התהליך המרתק אותו הובילו אליעזר שטייר ( ראש שטח רכש חטיבת מערכות חימוש והגנה, מוביל נושא שרשרת אספקה ברפאל) ואורנה אברהם (מנהלת יחידת שכר ודיווח, הנהלת רפאל), נשמע על העדכונים הצפויים בנושא בדירוג 2014, ונקיים דיון פתוח.
אנא שריינו את אנשי הרכש / שרשרת אספקה בארגונכם.