קפה דילמה> תהליך הטמעת הקוד האתי בקבוצת מגדל

על ידי Good Vision – יועצים לאחריות תאגידית
מאת: מערכת האתר | 03/05/2011

קבוצת מגדל השיקה את הקוד האתי בינואר 2010 ובמסגרת
תהליך ההשקה נערכו מפגשים יחידתיים בהם הוצג הקוד לכל
העובדים, על ידי המנהלים בכל היחידות, והוענק קוד אתי איש
לכל עובד. הטמעת הקוד האתי בחברה הוגדרה כאחד מיעדי
תוכנית ההדרכה של החברה לשנת 2010.

לקריאת תהלך הטמעת הוד האתי במגדל לחץ כאן