שאלון דירוג מעלה 2007

השאלון מהווה את המפתח לדירוג חברות והכללתן ברשימת החברות האחראיות חברתית בישראל

שאלון לדוגמא לדירוג מעלה 2007. השאלון המלא והספציפי לכל חברה הינו ממוחשב וניתן למילוי על ידי כל חברה הזכאית להיכלל בדרוג מעלה.

סך הניקוד מחולק באופן שווה בין ארבעת הנושאים שבדירוג (אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה ואיכות הסביבה). הניקוד בחלק מהקריטריונים משתנה, לפי מידת העניין, בהתאם לגודל החברה, תחום עיסוקה, רווחיה או ביצועי החברה ביחס לכלל החברות המשתתפות בדירוג. להלן תמצית של חלוקת הניקוד לקריטריונים השונים. תמצית זו אינה כוללת אפשרויות ניקוד שונות כאמור ונועדה לנוחות הקורא בלבד, הניקוד הקובע מפורט במסמך הקריטריונים לדירוג מעלה.

שאלון דירוג מעלה לדוגמא