תוכנית אתיקה אפקטיבית – מתכון להצלחה, הצעדים הראשונים לתוכנית אתיקה אפקטיבית

מאת: מערכת האתר | 09/08/2009

ארגונים רבים מנסים להיכנס להליך תוכנית אתיקה אפקטיבית אך נתקלים במכשולים וחסמים בדרך. איך רותמים את ההנהלה לתהליך? איך משתפים את העובדים בארגון גדול? איך מפחיתים את חשדנות העובדים? כיצד מזהים את החסמים? קשיים אלו היו חלק מהקשיים שהעלו הארגונים במפגש "שולחן עגול" בנושא אתיקה אותו ארחה עמותת שבי"ל (שקיפות בי"ל) ישראל בשיתוף עם מעלה.
גליה שגיא, עו"ד – מנכ"ל עמותת שבי"ל
השאלה הבסיסית שעליה צריך לתת מענה היא למה צריך אתיקה בארגון. לדעת ד"ר לאה שילה, מרצה לאתיקה וחברה בועד מנהל שבי"ל, כל תשובה לגיטימית בתנאי שהיא אמיתית וכנה. החשוב הוא שגם אם המניע לתחילת ההליך הוא "אופנה" אם לא תהיה כוונה אמיתית, רצינות והשקעה התהליך לא יצליח.

אז למה צריך את כל "בלבול המוח הזה?" מחקרים מראים כי לטווח הארוך הגינות ואמון יכולים להעלות את רווחיות הארגון ולהגדיל את שרידותו. סיבה נוספת היא הגברת הזדהות העובדים עם מקום עבודתם. עלות חילופי עובדים גבוהה מאוד לארגון, היום בעדין הניידות רוצים העובדים להיות חלק מארגון מוסרי. כך רוצים גם הספקים, המשקיעים והלקוחות.

מהי תוכנית אתיקה אפקטיבית? התוכנית מורכבת מקוד אתי, תוכנית הטמעת הקוד, הקמת מוסדות אתיקה כממונה אתיקה, וועדת אתיקה וקיום בקרה ושינויים לפי הצרכים.

על מה כדאי לחשוב לפני שנכנסים להליך הכנת תוכנית אתיקה?
מי יהיה אחראי ליישומה ולשינויים בהתאם לצרכים;
האם וכיצד היא תשפר את איכות החיים בארגון;
האם וכיצד היא תשפר את האמון בין בעלי הענין השונים של הארגון.

הנך פקיד בנק, חברת בניה גדולה לקוחה של הבנק עומדת בפני פשיטת רגל, חברך עוד מימי הצבא מספר לך שמחר הוא הולך לחתום על רכישת דירה בפרויקט הקבלן הנ"ל. מה אתה עושה?

כל אחד מאיתנו נתקבל במהלך יום העבודה בדילמות אתיות מול הלקוחות, הספקים, הקולגות לפני מתן התשובה מה היית עושה, החשוב הוא להבין את הדילמה העומדת בפני הפקיד. היינו, להעלות ולהבין אלו ערכים מתנגשים כאן האחד עם השני. ערך המקצועיות וערך החברות.
את הערכים לפיהם רוצה הארגון לפעול הוא מכנס בקוד האתי. אין פורמט אחד לקוד. לא ניתן לעשות "העתק הדבק" מארגון אחד לשני. על הקוד להיות חי ומשתנה על פי שינויי הארגון.
חשוב להבין כי תוכנית אתיקה אינה פרויקט אלא דרך חיים וצורה של שיח ארגוני. תוכנית האתיקה מעניקה לארגון ולעובדיו כלי כיצד להתמודד עם דילמות אתיות על פי ערכי הארגון.

איך כותבים את הקוד האתי? יש לכנס וועדת היגוי אשר יהיו בה חברים מהחתך האורכי והרוחבי של הארגון. על הוועדה לאסוף את הדילמות האתיות מהארגון, לדון בדילמות, בקביעת הערכים/נורמות וכן בניסוח הקוד האתי.

יש לנו קוד, מה עכשיו? עכשיו מתחילה המלאכה האמיתית והיא להטמיע את הקוד. דרכי ההטמעה מגוונות ורבות כיד הדמיון. החל מהעלאת דילמות בישיבה שבועית, דרך סרטי דילמות (כדילמה שהוצגה לעיל אותה הציגה אורית קוט מבנק לאומי), סדנאות, תיאטרון עסקי. המטרה היא כי העובדים יכירו את הקוד וערכיו וידעו להתנהל לפיו. ללא הטמעה יהפוך הקוד לאות מתה ויגרום לציניות בארגון.

מה לעשות מחר בבוקר?
לבחון את נחיצות וזכות קיום תוכנית האתיקה האפקטיבית לארגון
להקים וועדת היגוי לקוד האתי
להקצות משאבים לתוכנית
למנות נציב אתיקה לארגון המדווח ישירות למנכ"ל, לדירקטוריון
ולוועדת האתיקה
במקביל לכתיבת הקוד לעבוד על ההטמעה

מהו קוד אתי
מערכת כללי התנהגות מקובלת ורצויה שהארגון מקבל על עצמו ביחס לבעלי ענין של הארגון
רזי ההצלחה:
מחויבות של ההנהלה
מענה לשאלות כגון לשם מה הכין הארגון תוכנית כזו
תוכנית הטמעה מוצלחת
מתן מענה לצורכי בעלי העניין השונים

עמותת שבי"ל (שקיפות בי"ל) ישראל, הסניף הישראלי של ארגון Transparency International) TI).
עמותת שבי"ל פועלת לקידום האתיקה והשקיפות בציבוריות הישראלית, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי. העמותה מקיימת קורסים בנושא אתיקה בארגונים (המחזור הקרוב יפתח ב-13 למאי), הטמעת תוכנית אתיקה וממונה אתיקה (יפתח בקרוב). כמו כן מעבירה סדנאות והרצאות בנושא תוכנית אתיקה אפקטיבית ומנסה לקדם חקיקה בנושא. בעמותה קיימת ספריה עם חומר רב בנושא אתיקה וניתן ייעוץ לארגונים להנעת התהליך והטמעתו.

אתר העמותה https://www.ti-israel.org/