תכנית אסטרטגית ארוכת טווח

אחד הכלים המשמעותיים בניהול הגיוון הוא הכנסת הגיוון לתכנית העבודה ליעדי ההנהלה ואלו של חטיבת משאבי האנוש. באמצעות הצגת תכנית ארוכת טווח ניתן לראות את השינוי כתהליך ארוך ולנווט את הארגון להישגים משמעותיים  תוך התמקדות בדגש אחר בכל שנה או תקופה.

בנק הפועלים (זוכת אות הגיוון לשנת 2015) – הבנק מציג תכנית מערכתית רב–מימדית לקידום הגיוון וההכלה, המשקפת את מחוייבותו לעשיית הגיוון. מטרת התכנית היא הגברה הדרגתית של ייצוג אוכלוסיות מגוונות בבנק ושילובן המיטבי בו. שלושת מימדי התכנית  הם גיוס, קליטה וקידום עובדים ומנהלים מאוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה, פיתוח מנהלים המנהלים עובדים מגוונים וקידום גיוון ותעסוקת האוכלוסיות המגוונות מחוץ לבנק – באמצעות  שרשרת הרכש.

סאנדיסק – גיוון בתעסוקה הוגדר כיעד ע"י הנהלת סאנדיסק ישראל בתחילת 2011. האסטרטגיה הרב שלבית של הארגון מתמקדת באוכלוסיות ספציפיות אשר נמצאות בתת תעסוקה ומפרטת את השלבים בדרך לגיוס עובדים מאוכלוסיות אלו.

כיל- עשיית כיל בתחום הגיוון מדגישה את שילובם של אקדמאים בדווים במשרות ההולמות את השכלתם וכישוריהם ובקידום נשים לתפקידי ניהול. לפני כשלוש שנים יצאה לדרך כיל עם תכנית רב שנתית לקליטה ושילוב עובדים עם מוגבלות במפעלי החברה בישראל. כיל הציבה יעדים מספריים לחברות שבקבוצה וכעת, משהושגו היעדים, בוחנת את היעדים הבאים בתחום. תהליך הקליטה מלווה בהכשרות מנהלים ובקשר עם משפחות העובדים המשולבים במפעלים.

דלויט בריטמן אלמגור זהר – "חוזק הנובע משונות תרבותית" הינו אחד מערכי היסוד של החברה וצוות מגוון מעניק ערך מוסף ללקוח בעבודת הייעוץ. כמתבקש מכך, גובשה תכנית ארוכת טווח עם יעדים לשילוב אוכלוסיות בתת תעסוקה, הכוללת פיתוח והטמעה של תכנית הכשרה למנהלים במטרה לסייע לתהליכי הקליטה.

יוניליוור ישראל– החברה רואה בגיוון ערך עליון והנושא הוא חלק מתכנית הקיימות העולמית של החברה. לאחר הצבת יעדים מספריים נוצרו שותפויות עם גורמים בקהילות – הגיוון במפעל בצפת כביטוי לתפיסת העולם של הארגון המשולבת בפעילות העסקית.

בזק – תחילת תהליך הגיוס מאוכלוסיות גיוון בבזק החל ממסקנות מחקר עומק אודות צרכים וחסמים של מועמדים לתפקיד נציגי שירות. הצורך בחקירה זו נולד מתוך פערי גיוס שנוצרו בתחום זה והמיפוי העלה את האפשרות להפחית את תחלופת העובדים ולהעסיק עובדים איכותיים ומסורים מתוך אוכלוסיות בתת תעסוקה. מסקנות המחקר הובילו לגיבוש תכנית אסטרטגית לגיוס וקליטת אוכלוסיות מגוונות.

אקווטרון רובוטיק טכנולוג'י – שילוב אוכלוסייה עם מוגבלות וצרכים מיוחדים בתוך הארגון הינו אחד מיעדי החברה, מטעמי גמישות תפעולית ותרומה לקהילה. אוכלוסיית החירשים/אילמים מגוייסת באמצעות גורמים כגון ביטוח לאומי ובאמצעות חברות השמה המתמחות באוכלוסיה זו. העובדים משתלבים לאחר הדרכה וחניכה בקווי הייצור במפעל.

Procter & Gamble Israel – בשל ההבנה כי מדובר במוטיבציה עסקית ראשונה במעלה, הוצב הגיוון התעסוקתי כאחד מחמשת היעדים השנתיים החשובים ביותר של כלל הארגון בישראל (לא יעד של מחלקה מסוימת) – לצד היעדים העסקיים. המעקב אחר ההתקדמות נעשה מדי חודש בישיבת ההנהלה והן בישיבה הכלל ארגונית החודשית. כחלק מהאסטרטגיה למימוש היעד זוהו חסמים בצמתים מרכזיים ובוצעו התאמות נדרשות בתהליכים על מנת להסירם.

אינטל ישראל – החברה לקחה על עצמה להוביל שינוי בחינוך המדעי-טכנולוגי בישראל בכלל, ובדגש על המגזר החרדי והחברה הערבית בפרט, והציבה יעדים רב שנתיים בתחום. במועמדותה לשנת 2016 מציגה אינטל תכניות חינוך לקידום אוכלוסיות אלו באמצעות שורה של יוזמות ופעילויות המכוונות לשילוב הדור הצעיר בהייטק. ביוזמת 5 פי 2, המבקשת להכפיל בשנים הקרובות את מספר התלמידים הניגשים לבגרות במתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד אינטל יצרה שותפויות עם גורמי מפתח ליצירת שינוי ורתמה עמותות ומשרדי ממשלה למען המטרה.

מלונות דן בע"מ – הרשת מציגה מדיניות בכלל הרשת להעסקה מגוונת המכוונת לעובדים מהחברה הערבית, חרדים, עובדים מבוגרים ועובדים עם מוגבלות. לצורך יישום המדיניות – קביעת נהלים ועדכון תהליכים – מונה גורם אחראי בהנהלת החברה. במסגרת המדיניות נקבעים יעדי גיוס ונוצרים קשרים עם מקורות גיוס מתאימים, נבחנים לעומק צרכיה של כל אחת מהאוכלוסיות ונעשות התאמות כגון – תמיכה בעובדים פנסיונרים, הכרה בעובדים ותיקים ובאירועים המשפחתיים שלהם (עדכון הנחיות מתן שי לעובד שיכלול מתן שי להולדת נכד), הכשרות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות, שדרוג מקלחות עובדים כמענה על צורך מקלחת לפני תפילת המוסלמים, ציון המגוון באירועי חברה שונים. התאמות אלו יוצרות תחושת הכלה ושותפות.

חברת החשמל לישראל – במסגרת מועמדותה לשנת 2016 מציגה חברת החשמל את מרכז הגיוס הארצי שהושק, כאחד מהצעדים ליישום מדיניות העסקה מגוונת. קודם לגיבוש המדיניות נחקרו ונמדדו דפוסי העסקת עובדים מקבוצות מגוונות בחברה. במרכז הגיוס התייחסות ייחודית וברגישות לגיוס והעסקה מגוונת, בין היתר באמצעות גיוון בצוות הגיוס. בשנת 2015 מונה עוזר סמנכ"ל מש"א וארגון לממונה על העסקה רב גונית בחברה- תפקידו לקדם את הגיוס המגוון. תהליכים הותאמו לקידום הגיוון, למשל, הגדרת משרות ייעודיות לגיוס מתוך אוכלוסייה מגוונת – בהן משרות בתחומים הנדסיים-טכנולוגיים, אשר מכוונות בחלקן לבוגרי מיזמי החברה בקרב תלמידי תיכון וסטודנטים מקרב אוכלוסיות הגיוון. הותאמו תהליכי מיון, גיוס וקורסי הכשרה לנשים חרדיות ונבנה הסכם קיבוצי ייחודי לעובדים עם מוגבלות, בתיאום עם ההסתדרות ונציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה.

הניתוח והעיבוד נעשו ע"י הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.