תרומות חברות ציבוריות בישראל 2019 ללא מספרי עמודים_Page_12