תרומות חברות ציבוריות סופי באלפי שקלים (1)

תרומות חברות ציבוריות סופי באלפי שקלים (1)