דיאלוג עם מחזיקי עניין במסגרת אחריות תאגידית

טור של אבי דנציגר ועברי ורבין שהתפרסם באתר Getgreen
מאת: מערכת האתר | 21/03/2011

דיאלוג עם מחזיקי עניין, ביניהם ארגונים סביבתיים, כלי מצוין בכדי להעצים את העסק ולשפר את הסביבתיות שלו.
האירועים האחרונים במצריים ובלוב העלו לכותרות את חשיבות הדיאלוג שבין ממשלה לאזרחיה, הרבה שורות נכתבו על הצורך בקשב לצרכים של ממשלה לקבוצות האוכלוסיה השונות ועל הסכנות הטמונות בהיעדרו של קשב זה.

מבלי לעשות השוואות או הקבלות מעשיות ובמישור אחר לגמרי, נראה כי גם בתרבות העסקית קיומו של דיאלוג עם מחזיקי עניין יכול לתרום רבות לשיפור הביצועים. בשנים האחרונות חלו שינויים דרמטיים בכל בנוגע לזיקה שבין עסקים לסביבה ולקהילה בה הם פועלים. אחת התופעות הניהוליות, הבולטות של השנים האחרונות, היא צמיחתה של האחריות התאגידית כמרכיב ניהולי אסטרטגי. התפיסה המבוססת על מודלים של win win, קושרת בין ניהול אחראי ושקוף לבין צמיחה ורווחיות בטווח הארוך.

אחד הרעיונות המארגנים של תפיסה זו הוא דיאלוג מובנה עם מחזיקי העניין, המאפשר קשב ניהולי לצרכים אלו ומשפר את ההפריה הבין- מגזרית.

לטור המלא באתר getgreen לחצו כאן