• | דירוג מעלה ESG מפגש דיווח סביבתי לחברות ענף ג'

    האירוע התקיים ב- 04.04.2022

    מפגש זום בהשתתפות חברת GreenEye שעושה את האנליזה לפרק הסביבתי. במפגש נעבור על השאלות בפרק הסביבתי בדירוג מעלה ESG 2022 ונתייחס להיבטים שונים באופן הדיווח של חברות ענף ג' בפרק זה. *חברות ענף ג – תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ, חברות ניהול נדל"ן (השכרת קניונים וכו'), בנקים, חברות השקעות, ביטוח המפגש יתקיים בתאריך ה-4.4.2022 במתכות […]