שימוש בטכנולוגיות לסיוע בקהילה והתנדבות עובדים.

עובדי ווסטרן דיגיטל והנהלת החברה פועלים למען הקהילה במגוון ערוצים: המשך חניכה וירטואלית לילדים, הדפסת ציוד רפואי במדפסות תלת מימד, סיוע לניצולי שואה ועוד. בנוסף, החברה תרמה לארגונים רבים הפועלים למען אוכלוסיות מוחלשות.

תרומה

Western Digital הקצתה חצי מיליון ש"ח לתרומה לארגונים שונים התומכים באוכלוסיות מוחלשות ולסיוע לשותפי החברה בקהילה.

בין הארגונים אליהם תרמה החברה: עמותת "לשובע" להפעלת בית תמחוי בדרום ת"א; עלם – העמותה לנוער במצבי סיכון לטובת ציוד למקלטי הנוער; סח"י – סיירת נוער ייחודית לטובת מזון וציוד שנוער מתנדב מספק למשפחות באזורי פריפריה; תרומה משמעותית ל"מתן – משקיעים בקהילה" לטובת פרויקט מחשוב ארצי. מהלך זה נעשה בשיתוף עם האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) ושותפים רבים; נערך קמפיין מאצ'ינג לתרומות עובדים שיוקדש לעמותת "לתת", ובנוסף עובדים תורמים ארוחות מחשבון הסיבוס לארגון.

מוזמנים לשתף אותנו בפעולות ובמענים שאתם מציעים בתקופה זו אשר יכולים לתרום ולחזק את החוסן החברתי בימים אלה.

מוזמנים לשתף

המשיכו לעקוב אחר הפעילות שלנו:

התעשייה האווירית | רתימת היכולות הטכנולוגיות להתמודדות עם המשבר, תוך שמירה על המשכיות עסקית

שימוש בטכנולוגיות להתמודדות עם המשבר תוך שמירה על המשכיות עסקית. התעשייה האווירית רותמת את היכולות והטכנולוגיות לסיוע בפתרון המשבר, כדוגמת ייצור מכונות הנשמה במפעל טילים.

Read More »

אינטל | הגדלת התרומות תוך מיקוד בחינוך, בריאות ורווחה, והרחבת התמיכה בעובדים

הגדלת התרומות תוך מיקוד בחינוך, בריאות ורווחה, והרחבת התמיכה בעובדים. אינטל ישראל מגדילה את תקציב התרומות וממקדת אותן בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך, בריאות ורווחה. החברה

Read More »