אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן 2020

האות יוענק זו השנה השביעית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה 

רקע על האות

האות מבקש לקדם עשייה ויוזמות המייצרות תשתית, הזדמנויות, הכשרות, כלים וככלל, מפתחות את פוטנציאל ההשתלבות של אוכלוסיות בתת תעסוקה בכלכלה. 

האות נקרא ע"ש דב לאוטמן ז"ל כהוקרה והערכה לעשייתו רבת השנים לקידום גיוון והכלה בכלכלה ובחברה הישראלית וכמי שביטא וייצג באישיותו ופועליו מנהיגות עסקית המחויבת לשוויון וצדק חברתי. לאות שותפים גופים רבים וביניהם ג'וינט-אשל, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים. 

 

מה אנחנו מחפשים?

יוזמות, מהלכים ומודלים הפועלים ומשפיעים על השילוב הכלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה. השנה יושם דגש מיוחד גם על הטיפול בתחום הגיוון בחודשים האחרונים, על רקע משבר הקורונה.

מוזמנים להגיש מועמדות בקטגוריות הבאות:

  • סביבת עבודה רב תרבותית
  • שילוב עובדים עם מוגבלות
  • תעסוקת עובדים מבוגרים בגילאי 60+
  • סביבת עבודה מגוונת ורב תרבותית בעמותות/חל"צים 

בקרוב יוכרזו הזוכות לאות לשנת 2020

הזוכות באות לשנת 2019 :

Western Digital

סביבת עבודה רב תרבותית

קבוצת ניסטק

תעסוקת עובדים מבוגרים 60+
קטגוריה חדשה

בנק הפועלים

שילוב עובדים עם מוגבלות

בקרוב יוכרזו הזוכות לאות לשנת 2020

לפרטים נוספים ולכל שאלה בנושא מוזמנים/ות לפנות ל:

שני טל, מעלה

נועה טרון, הפורום לגיוון בתעסוקה

ימים
שעות
דקות
שניות

בהצלחה!