אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן 2021

האות יוענק זו השנה השביעית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה 

רקע על האות

האות מבקש לקדם עשייה ויוזמות המייצרות תשתית, הזדמנויות, הכשרות, כלים וככלל, מפתחות את פוטנציאל ההשתלבות של אוכלוסיות בתת תעסוקה בכלכלה. 

האות נקרא ע"ש דב לאוטמן ז"ל כהוקרה והערכה לעשייתו רבת השנים לקידום גיוון והכלה בכלכלה ובחברה הישראלית וכמי שביטא וייצג באישיותו ופועליו מנהיגות עסקית המחויבת לשוויון וצדק חברתי. לאות שותפים גופים רבים וביניהם ג'וינט-אשל, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים. 

 

מה אנחנו מחפשים?

יוזמות, מהלכים ומודלים הפועלים ומשפיעים על השילוב הכלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה. השנה יושם דגש מיוחד גם על הטיפול בתחום הגיוון בחודשים האחרונים, על רקע משבר הקורונה.

מוזמנים להגיש מועמדות בקטגוריות הבאות:

  • סביבת עבודה רב תרבותית
  • שילוב עובדים עם מוגבלות
  • תעסוקת עובדים מבוגרים בגילאי 60+
  • סביבת עבודה מגוונת ורב תרבותית בעמותות/חל"צים 

נפתחה הגשת המעמדות לשנת 2021

הזוכות באות לשנת 2020:

תנובה

סביבת עבודה רב תרבותית

נטפים

תעסוקת עובדים מבוגרים 60+

תאגיד השידור "כאן 11"

אנשים בעלי מוגבלויות

ניתן להגיש מועמדות לאות ע"ש לאוטמן לשנת 2021

לפרטים נוספים ולכל שאלה בנושא מוזמנים/ות לפנות ל:

ניב רם, מעלה

מלכי רוטנר, הפורום לגיוון בתעסוקה

ימים
שעות
דקות
שניות

בהצלחה!