שירותי משרד האנרגיה

הגשת דו"ח צריכת אנרגיה שנתית ל"מפעלים צרכניים"

"מפעל צרכן", הנו כל אחד מאלה:

  • מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילווט שעה. 
  • כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו.

הגשת הבקשה

  • "מפעל צרכן" יגיש לממונה במשרד האנרגיה דו"ח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. 
  • הדוח יוגש בכל שנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת לתקופת הדיווח.

הערות

למידע נוסף בנושא מילוי הטופס ניתן לפנות למר חזי צפניה, מרכז בכיר הנדסה באגף שימור אנרגיה:

להגשת הבקשה לחצו כאן

 


בקשה לאישור יבוא יחידות קירור (צ'ילרים)

שירות זה מאפשר ליבואני יחידות קירור (צ'ילרים) לקבל אישור לייבאן מטעם משרד האנרגיה.

תנאים לקבלת השירות

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה – יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה, התשע"ג- 2013, יבוא של יחידת קירור חדשה (צ'ילר) מעל 20 טון קירור מצריך עמידה בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בעומס מלא (COP) ובעומס חלקי (IPLV או ESEER).

מסמכים נדרשים

יש לצרף לבקשה חוות דעת מקצועית של אחד מהגורמים הבאים:

 

הגשת בקשה

יש למלא ולשלוח את טופס הבקשה לאישור יבוא ליחידות קירור (צ'ילרים) בצירוף המסמכים הנדרשים (בשלב זה נתמך בדפדפן אקספלורר בלבד) באופן מקוון.
להגשת הבקשה לחצו כאן
יש לפתוח את הבקשה עם הדפדפן "אקספלורר"
—————————————-
טופס מילוי פרטים עבור תוצאות חיסכון בפרויקט זעיר

שירות זה מאפשר לפרויקט שמקבל מענק מהמשרד למלא טופס עבור תוצאות החיסכון.

תנאים לקבלת השירות

טופס זה מיועד לשימוש צרכנים שזכו במענקים להתייעלות אנרגטית במסגרת מכרזי משרד האנרגיה