דירוג מעלה 2023 תכף מתפרסם!

דירוג מעלה ESG לשנת 2023 יתפרסם ב-17.7.

אם אתם כבר בתהליך או מעוניינים להצטרף ורוצים לשמוע עוד
מוזמנים להיות בקשר: yanai@maala.org.il

לתוצאות דירוגים קודמים לחצו כאן<<

מוזמנים לעיין בשאלון הדירוג.

דירוג מעלה בנוי משאלון מקיף המחולק לפרקים על נושאים שונים בתחומי ESG. הקריטריונים נקבעים על ידי ועדה ציבורית המורכבת ממומחים בתחום, אנשי אקדמיה, נציגי המגזר העסקי ונציגי חברה אזרחית. חברות ציבוריות המשתתפות בדירוג נכנסות למדד TA Maala הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.