Global CSR Study- סקירה של תחום האחריות התאגידית בשנת 2015

הצרכנים בכל העולם תופסים את  החברות העסקיות כיותר מגופי רווח בלבד- הם מאמינים שלחברות יש אחריות והזדמנות לשינוי חברתי וסביבתי יעיל.

אחריות חברתית ממשיכה להיות גורם מבדיל בין חברות, לא רק במדפי הקנייה, אלא באין ספור החלטות יום-יומית שהצרכנים עושים. חברות שמדגישות בבירור את התמיכה שלהן בנושאים חברתיים וסביבתיים יוצרות ערך מוניטיני ורווחי.

ScreenShot_20150721110413

להורדת המאמר המלא מאתר Cone Communications, לחצו כאן