IATI

  • ווסטרן דיגיטל | שימוש בטכנולוגיות לסיוע בקהילה והתנדבות עובדים

    ווסטרן דיגיטל | שימוש בטכנולוגיות לסיוע בקהילה והתנדבות עובדים

    שימוש בטכנולוגיות לסיוע בקהילה והתנדבות עובדים. עובדי ווסטרן דיגיטל והנהלת החברה פועלים למען הקהילה במגוון ערוצים: המשך חניכה וירטואלית לילדים, הדפסת ציוד רפואי במדפסות תלת מימד, סיוע לניצולי שואה ועוד. בנוסף, החברה תרמה לארגונים רבים הפועלים למען אוכלוסיות מוחלשות. תרומה Western Digital הקצתה חצי מיליון ש"ח לתרומה לארגונים שונים התומכים באוכלוסיות מוחלשות ולסיוע לשותפי החברה […]