אות הגיוון ע"ש דב לאוטמן 2017

headerאות הגיוון ע"ש דב לאוטמן מוענק זו השנה הרביעית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה לפעולות של עסקים המקדמות שילוב ופיתוח כלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה.
האות נקרא ע"ש דב לאוטמן כהוקרה והערכה לעשייתו רבת השנים לקידום גיוון והכלה בכלכלה ובחברה הישראלית וכמי שביטא וייצג באישיותו ופועליו מנהיגות עסקית המחויבת לשוויון וצדק חברתי.

שימו לב לקטגוריה חדשה להעסקת עובדים בגיל השלישי בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ואשל ג'וינט ישראל. ניתן להגיש מועמדות על מהלכים לקליטת עובדים מבוגרים ו/או שימור עובדים לאחר גיל הפרישה. לנושא זה יוקדש השנה אות מיוחד.

מועד הגשת המועמדות באמצעות השאלון, תתאפשר עד ליום 20.07.2017
למייל info@maala.org.il

 

להורדת השאלון, לחצו כאן

 

  • הנכם מוזמנים לצרף חומרים נלווים לשאלון במידת הצורך.
  • נודה על הגשת השאלון בפורמט Word

קול קורא