אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן 2019

האות הוענק זו השנה השישית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה

רקע על האות

האות מבקש לקדם עשייה ויוזמות המייצרות תשתית, הזדמנויות, הכשרות, כלים וככלל, מפתחות את פוטנציאל ההשתלבות של אוכלוסיות בתת תעסוקה בכלכלה. 

מה אנחנו מחפשים?

יוזמות, מהלכים ומודלים הפועלים ומשפיעים על השילוב הכלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה

הזוכות באות לשנת 2019 :

Western Digital

סביבת עבודה רב תרבותית

קבוצת ניסטק

תעסוקת עובדים מבוגרים 60+
קטגוריה חדשה

בנק הפועלים

שילוב עובדים עם מוגבלות

Western Digital | הזוכה בקטגוריית סביבת עבודה רב תרבותית  

עיקרי היוזמה: ווסטרן דיגיטל ישראל מקדמת גיוון בתעסוקה תוך מיקוד באוכלסיית נשים, ערבים וחרדים – עם תכניות לעידוד הדור הבא, על מנת לכוון ולקדם שוויון הזדמנויות ועתודת מועסקים בתעשייה מאוכלוסיות מודרות אלו.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות גיוון: מתן הדרכות על הטיות בלתי מודעות למנהלים מגייסים, התקשרות עם ארגונים מתמחים בקידום תעסוקתי לאוכלוסיות מגוונות, צוותי  ERG גלובליים לקידום קבוצות מודרות בחברה, פערי שכר נבדקים על בסיס שוטף, מינוי סמנכ"ל גיוון היושב במטה בארה"ב ואחראי על קידום גיוון תעסוקתי ברמה הגלובלית בכל אתרי החברה, תכנית בוטקאמפ לחרדיות להשתלבות בעבודה בחברה תוך יצירת חוויה מכלילה ושיח פתוח על האתגרים בהשתלבות, השתתפות בתכניות בתיכונים ובמוסדות לימוד בחברה הערבית והחרדית במטרה לקדם את הבחירה של הבוגרים במקצועות ההייטק ובכך לתרום להשתלבותם באקו סיסטם כולו.

קבוצת ניסטק | הזוכה בקטגוריית תעסוקת עובדים מבוגרים 60+  

עיקרי היוזמה: בקבוצת ניסטק מגוון רחב של עובדים ממוצאים שונים. החברה שמה דגש על גיוס עובדים מעל גיל 60 ועובדים בני העדה האתיופית, ומתאימה את הליכי הגיוס, התגמול והיקפי המשרות ליעד זה.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות גיוון: בקבוצת ניסטק מגוון רחב של עובדים ממוצאים שונים, וכ-70% מעובדי החברה הם מעל גיל 55, ישנה גמישות רבה בהיקף העסקה של העובדים המבוגרים בהתאם לצורכיהם, פנסיונרים משולבים בעבודות ייצור ובמחסן בהיקפי משרה גמישים, החברה מחלקת אותות הוקרה לעובדים מצטיינים מהעדה האתיופית במטרה לעודד קידום, החברה מעניקה הדרכה בשפה ערבית על מנת להקל על השתלבותם של העובדים מהחברה הערבית וניתנת גמישות בסוג התעסוקה עבור עובדים עם מוגבלות.

בנק הפועלים | הזוכה בקטגוריית שילוב עובדים עם מוגבלות  

עיקרי היוזמה: בבנק הפועלים פותחה תכנית עבודה מקיפה לקידום הערך "כולנו אחד" בהיבט של הגיוון התעסוקתי בבנק, מתוך חזון של קירוב לבבות ושותפות מלאה בין המגזרים השונים ויצירת שינוי חיובי בשוק העבודה, בו טמונים המפתחות לשינוי המציאות לטובה. בשנים האחרונות הושם דגש על מיצוי הפוטנציאל הקיים באוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בשוק העבודה, וזאת באמצעות פנייה מוקדמת לעמותות ולארגונים המתמחים באוכלוסיות אלו, פרסום המשרות הפנויות במגוון ערוצים וליווי המועמדים בתהליכי המיון, ההכשרה והעבודה בבנק. תהליכי המיון הסטנדרטיים בבנק הותאמו למאפיינים התרבותיים הייחודיים של מועמדים מאוכלוסיות אלו.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות גיוון: מינוי אחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות מטעם הבנק, קביעת תכנית רב ממדית שאושרה בהנהלה ובדירקטוריון, נקבעו יעדים לגיוס אוכלוסיות מגוונות הן בגיוסים פנימיים והן בגיוסים באמצעות חברות כ"א, חלה העדפה של העסקה או קידום אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בגיוס עובדים מחוץ לבנק פונים לעמותות ופועלים בגישה של "העדפה מתקנת", בשנתיים האחרונות הבנק יזם תכנית לגיוס ושילוב אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה יוזמה בשיתוף פעולה עם בית אקשטיין וליווי של עובדת סוציאלית. במסגרת יוזמה זו, נבנתה תכנית תמיכה אישית לשילוב מוצלח וארוך טווח של העובדים כעובדי בנק מיום עבודתם הראשון בבנק במשרה גמישה וחלקית, התקיים תהליך מוסדר של היערכות לקליטתם של העובדים שכלל הכשרת המנהלים הקולטים ותמיכה שוטפת של משאבי אנוש, בניית סרטון גיוון תדמיתי אודות העסקת אוכלוסיות מגוונות- להפצת הערך והטמעת השפה בקרב עובדי הבנק, הנגשה- אושר שירות תרגום שפת הסימנים לחרשים בבנק מול נגישות ישראל.