הצטרפות לדירוג מעלה

דירוג מעלה ESG לשנת 2024 ייפתח בקרוב.

אם אתם כבר בתהליך או מעוניינים להצטרף ורוצים לשמוע עוד
מוזמנים להיות בקשר: yanai@maala.org.il

לתוצאות דירוגים קודמים לחצו כאן<<

מוזמנים לעיין בשאלון הדירוג.

דירוג מעלה ESG

דירוג מעלה בנוי משאלון מקיף המחולק לפרקים על נושאים שונים בתחומי ESG. הקריטריונים נקבעים על ידי ועדה ציבורית המורכבת ממומחים בתחום, אנשי אקדמיה, נציגי המגזר העסקי ונציגי חברה אזרחית. חברות ציבוריות המשתתפות בדירוג נכנסות למדד TA Maala הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.