אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן 2020

רקע על האות

האות מבקש לקדם עשייה ויוזמות המייצרות תשתית, הזדמנויות, הכשרות, כלים וככלל, מפתחות את פוטנציאל ההשתלבות של אוכלוסיות בתת תעסוקה בכלכלה. האות מוענק פעם בשנה והוענק זו השנה השביעית על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. 

האות נקרא ע"ש דב לאוטמן ז"ל כהוקרה והערכה לעשייתו רבת השנים לקידום גיוון והכלה בכלכלה ובחברה הישראלית וכמי שביטא וייצג באישיותו ופועליו מנהיגות עסקית המחויבת לשוויון וצדק חברתי. לאות שותפים גופים רבים וביניהם ג'וינט-אשל, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים. 

 

הזוכות באות לשנת 2020:

תנובה

סביבת עבודה רב תרבותית

כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי

שילוב עובדים עם מוגבלות

נטפים

תעסוקת מבוגרים 60+

אלומה

סביבת עבודה רב תרבותית
בארגונים ללא מטרות רווח
קטגוריה חדשה

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

יוזמות חדשות
קטגוריה חדשה

ברכות לזוכות באות!

לפרטים נוספים ולכל שאלה בנושא מוזמנים/ות לפנות ל:

שני טל, מעלה

נועה טרון, הפורום לגיוון בתעסוקה