דף הבית > דירוג מעלה

דירוג מעלה הושק לראשונה ב-2003 במטרה להרחיב את המודעות לתחום האחריות התאגידית ולשכלל את השוק והפעילים בו.

דירוג מעלה 2012
דירוג מעלה לאחריות תאגידית 2011
דירוג מעלה 2010
בדירוג מעלה 2010 השתתפו 75 חברות מתוכן 47 חברות ציבוריות ו- 28 פרטיות, עליה של 20% בהשוואה למספר המשתתפות בדירוג 2009
דירוג מעלה 2009
62 חברות, 227 מיליארד ₪, 139 אלף עובדים. קבוצות הדירוג כוללות השנה: 25 חברות פלטינה (14 ציבוריות, 11 פרטיות), 20 חברות זהב (12 ציבוריות, 8 פרטיות) ו- 17 חברות כסף (12 ציבוריות, 5 פרטיות).
דירוג מעלה 2008
שאלון הדירוג כולל, לראשונה, גם פרק בנושא ממשל תאגידי
דירוג מעלה 2007
החברות המובילות באחריות תאגידית 2007
מדד מעלה בבורסה לניירות ערך בת"א
המדד מורכב מכל החברות הציבוריות בדירוג מעלה