דירוג מעלה

לאחריות תאגידית

אודות

דירוג מעלה לאחריות תאגידית הושק בשנת 2003, והוא כלי אשר משקף את הסטנדרטים של אחריות תאגידית בישראל. הוא נועד להעריך את מידת המחויבות וההשפעה החברתית-סביבתית של חברות וארגונים ומאפשר להם מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראל.

מדד מעלה

על בסיס הדירוג מתפרסם מדד מעלה בבורסה לניירות ערך המאפשר למשקיעים לשלב בין ביצועים כספיים ואחריות חברתית. על פי ניתוחים רבים, ביצועי המדד לאורך 10 השנים האחרונות הם בין הטובים בבורסה.

כיצד נקבעים הקריטריונים?

הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי ועדה ציבורית עצמאית מורכבת ממומחי תוכן, אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי המגזר העסקי. בין התחומים שנבחנים בדירוג: גיוון והכלה; אתיקה ארגונית; עובדים; אחריות ברכש; תרומה לקהילה; התנדבות עובדים; איכות סביבה, שקיפות,  ועוד.

להצטרפות לדירוג מעלה ופרטים נוספים: