ועדת האות

header

ועדת האות היא שבוחרת מדי שנה את הזוכים באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לפי הקטגוריות השונות.  הועדה מורכבת כך שתשקף את מגוון נקודות המבט של עסקים, ארגונים חברתיים, ממשל ציבורי ואקדמיה ותוך ייצוג רחב למגוון קהלים ואוכלוסיות בחברה הישראלית.

_NEL6535

חברי ועדת אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן:
נועם לאוטמן, יו"ר הועדה- יו"ר קרן לאוטמן ויו"ר דלתא גליל תעשיות | שורוק איסמעיל- מנהלת תוכנית החברה הערבית, יד הנדיב | יוסי ביינארט- מנכ"ל הבורסה לניירות ערך | זאבי ברגמן- לשעבר מנכ"ל נייס | מהרטה ברוך-רון- סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו | אסאד ג'וברן- מנכ"ל אלבטרוס פאואר | צבי זיו- נשיא עולים ביחד | עו"ד ראני חאג'-יחיא- גורנציקי ושות' עו"ד | אברמי טורם- נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, משרד המשפטים | מרים כבהא- נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה | גלי סמבירא- שחרית | מוטי פלדשטיין- מנכ"ל קרן קמח | דר' אלכסנדרה קלב- החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוני' תל אביב | אחיה קמארה- לשעבר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, משרד המשפטים | דר' סיגל שלח- מנכ"ל ג'וינט ישראל-תבת | סיגל קנוטופסקי- מנכ"ל עולים ביחד | מומו מהדב, מרכז הועדה- מנכ"ל מעלה

צוות מייעץ: יעל סלבין- ג'וינט ישראל-תבת | טל ילון- מנהלת הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה