ועדת האות

header

ועדת האות היא שבוחרת מדי שנה את הזוכים באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לפי הקטגוריות השונות. הועדה מורכבת כך שתשקף את מגוון נקודות המבט של עסקים, ארגונים חברתיים, ממשל ציבורי ואקדמיה ותוך ייצוג רחב למגוון קהלים ואוכלוסיות בחברה הישראלית.

_NEL6535

חברי ועדת אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן:
נועם לאוטמן
, יו"ר הועדה – יו"ר קרן לאוטמן ויו"ר דלתא גליל תעשיות | אמנון נויבך – יו"ר הבורסה לניירות ערך | יעל מבורך – מנכ"לית המשרד לשיוויון חברתי | יוסי היימן – מנכ"ל אשל גוינט ישראל | עינב אהורוני יונס – מנכ"לית ג'וינט ישראל-תבת | צבי זיו – יו״ר משותף, מיזם ״קולקטיב אימפקט״ | יוליה איתן – ראש מינהל תעסוקת אוכלוסיות, משרד העבודה והרווחה | מרים כבהא – נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים | מיקי אדיב – יו"ר מעלה ומנכ"ל G1 | דר' אלכסנדרה קלב – החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוני' תל אביב | אברמי טורם – נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, משרד המשפטים | אחיה קאמרה – מנהל התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון | מוטי פלדשטיין – מנכ"ל קרן קמח | גלי סמבירא – שחרית | גנט דסה – מנכ"ל עולים ביחד | גא'דה זועבי – מייסדת ובעלים בוקרא | עו"ד ראני חאג'-יחיא – גורנציקי ושות' עו"ד | זאבי ברגמן – לשעבר מנכ"ל נייס | אסאד ג'וברן – מנכ"ל אלבטרוס פאואר | עו"ד אמיר הלוי – חבר בורד הג'וינט העולמי, והדרת | מומו מהדב – מרכז הועדה ומנכ"ל מעלה

צוות מייעץ: נועה טרון – מנהלת הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה