דירוג 2014

כלי רב עוצמה להערכה והטמעה של מחוייבות חברתית בארגונים.
הדירוג משמש מאז השקתו בשנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל

דירוג 2014

כלי רב עוצמה להערכה והטמעה של מחוייבות חברתית בארגונים.
הדירוג משמש מאז השקתו בשנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל

חברות המשתתפות בדירוג 2014