הועדה הציבורית

 

 

ראשי ועדות המשנה

פרופ' עלי בוקשפן | תחומי אתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר מיקי הרן | תחומי איכות סביבה, הקריה האקדמית אונו

אהובה ינאי | תחומי תרומה לקהילה ומעורבות עובדים, מתן

חברי הוועדה

אלה אלקלעי – אי.בי.אי בית השקעות | פרופ' שרון ידין – המרכז האקדמי פרס | שרון אברהם וייס – אגודה לזכויות האזרח | עמית ברכה – אדם טבע ודין | פרופ' רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | מתי אהרון – אנטרופי | ד"ר אורלי רונן – ביה"ס הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר | פרופ' אהוד קמר – אוניברסיטת תל אביב | טל ילון – הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה | מרים  כבהא – נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה | עירית הייטנר – משרד האנרגיה | ענבל בן ארצי – אי.בי.אי בית השקעות | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | יוסי גינוסר – פאהן קנה | יוסי היימן – ג'וינט אשל |  לימור שאקו – רשת 13 | עינב אהרוני יונס – ג'וינט תבת | אפרת יצחקי – שיכון ובינוי | יוסי אקרמן – משרד הכלכלה

מצגת תמצית קריטריונים בדירוג מעלה 2020

שותפים בוועדה מהחברות המדורגות

צבי ביידא – שופרסל | רונית קרפול – Western Digital ישראל | אורן הלמן – חברת החשמל | עמית צימר – רפאל | מרב רטן – הראל

גורמים שותפים

  • בדיקה, ניתוח ומתן ניקוד בתחומי איכות סביבה | Greeneye
  • סקירה וביקורת על תהליך הדירוג | ארנסט אנד יאנג ישראל
  • חישוב וקביעת מדד מעלה בבורסה לנירות ערך | הבורסה לני"ע תל אביב

תודות לחברים שתרמו לקביעת הקריטריונים בדירוג 2017-2019:

מיקי אדיב- מנכ"ל G1 ויו"ר מעלה | אלה אלקלעי – סמנכ"ל פיתוח עסקי IBI בית השקעות | שרון אברהם וייס- אגודה לזכויות האזרח | עמית ברכה- אדם טבע ודין | רונית הראל בן זאב – S&P מעלות | יפעת זמיר- שקיפות בינלאומית ישראל | נאור ירושלמי – מנכ"ל חיים וסביבה | פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל אביב | שרי נוריאל – מנכ"ל ציונות 2000 | דורית סלינגר | אבינועם ערמוני – יו"ר מידות | פרופ' רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | פרופ' אורן פרז – אוניברסיטת בר אילן | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | אולי רונן- בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר | ד"ר סיגל שלח –תבת ג'וינט ישראל

מצגת תמצית הקריטריונים בדירוג מעלה 2014-16.