יקבי טוליפ


מס' עובדים: 14
היוזמה: שילוב עובדים בעלי מוגבלויות מכפר תקווה

עיקרי היוזמה:
יקב טוליפ ממוקם בכפר תקווה ומעסיק כ- 25 – 30 עובדים בעלי מוגבלויות. עצם המצאות המפעל בכפר חושפת את הכפר למבקרים מבחוץ. מדובר בשותפות ממוסדת, ארוכת שנים ויציבה.
העסקת אנשים עם מוגבלויות משולבת בסיפור השיווקי של היקב.

mix2

header versitile