מנפאואר


מס' עובדים: 250
היוזמה: מרכזי תעסוקה לנשים חרדיות

עיקרי היוזמה:
מנפאואר מציגה תכנית ארוכת טווח, עם מחיוביות גדולה לגיוס חרדים, להקמת והפעלת מרכזי שירות ומכירה בריכוזי אוכלוסייה מגזרית בעבור חברות. מנפאואר מקימה את המרכזים, מגייסת עובדות חרדיות מתוך הקהילה המקומית, מכשירה אותן ומנהלת את פעילות המרכז באופן שוטף. המרכזים פועלים בסמיכות למקום מגורי העובדות ומותאמים לצורכיהן הייחודיים.

למעלה מ- 130 נשים חרדיות מועסקות במספר אתרים, חלקן קודמו לתפקידי ניהול. היקף הפעילות הכספית במרכזים מוערך בכ – 8.5 מליון ₪ בשנה.

בסה"כ קידמה החברה השמה של כ- 500 עובדים חרדים במגוון תפקידים ורמות בארגונים שונים,זאת באמצעות הקמת חברה יעודית המטפלת בגיוס עובדים חרדים.

IMG_0239

header versitile