מהי רשת מעלה?


רשת של חברות עסקיות, אשר מקבלות ממעלה שירותי ייעוץ שוטפים בתחום האחריות התאגידית.  שירותי הייעוץ כוללים פגישות עבודה עם הנהלת החברות, ליווי פרויקטים בתחום האחריות התאגידית, פיתוח מקצועי של מנהלים, הכשרות מקצועיות לעובדים ועוד.

אנו מסייעים בניתוח אסטרטגי של האתגרים וההזדמנויות הייחודיות לכל חברה בהתאם לסקטור בו היא פעילה, ובהתאם תומכים בקידום יוזמות רחבות המאפשרות לחזק את התשואה החברתית של הפעילות העסקית דוגמת: מוצרים חברתיים, הזדמנויות שוק חדשות, זיהוי שיתופי פעולה מגבירי ערך וכדומה.

ההצטרפות לרשת מעלה הינה הכרה בכך שמעבר לקידום אחריות חברתית בתוך החברה העסקית, יש צורך בכוח מצרפי גדול של חברות עסקיות על מנת לקיים שינוי חברתי אמיתי.

rsz_1_nel8525

מדוע אנו מכנים זאת "רשת"?

משום שבתהליך העבודה נוצרת רשת של חברות עסקיות ביניהן נוצרים חיבורים וקישורים, סביב עולם האחריות התאגידית. במרכז הרשת מצוי ארגון מעלה כמוביל התחום בישראל.

ארגונים החברים ברשת מעלה נהנים משיוך חיובי לקהילת העסקים הפועלים באופן אקטיבי לשיפור התחום בישראל.

אנו מציעים לחברות שתי אפשרויות לקחת חלק ב"רשת מעלה":

1. רשת מנהיגות מעלה: 

חברות מובילות במשק אשר בחרו להוביל ולהנהיג שיפור בעולם האחריות התאגידית במגזר העסקי בישראל. קבוצת המנהיגות לא רק מקבלת שירותים ממעלה אלא גם לוקחת חלק פעיל בהתוויית דרכו של ארגון מעלה, לפיתוח חברה טובה ואחראית יותר.

2. רשת עמיתי מעלה:

חברות אשר בחרו לקדם ולשפר את היבטי האחריות התאגידית שלהן. רשת זו משמשת כזירה ללמידה עבור אותן חברות. ההצטרפות ל"רשת עמיתי מעלה" מעמידה לרשות החברה המצטרפת את כל הכלים המקצועיים, שירותי הייעוץ וההזדמנויות למיצוי התועלת העסקית, הניהולית והתדמיתית של ניהול האחריות התאגידית.

סל השירותים לחברות ברשת מעלה (מנהיגות ועמיתים) כולל את המרכיבים הבאים:

שימוש בשאלון דירוג מעלה – ככלי עבודה להיכרות ראשונית עם התחום. השאלון המקיף מסייע במיפוי הביצועים בתחום ובשילובו בכל אחד מצירי הפעולה של התאגיד. בתהליך ההיכרות עם עמית חדש, ייעשה שימוש בשאלון מקוצר הנבדק על ידי מעלה ואשר בסיומו תינתן המלצה לסדרי עדיפויות לטיפול בהתאמה אישית לארגון.  לחברות אשר מחזורן גדול מ-50 מיליון שקלים תוצע תכנית עבודה לצורך הצטרפות ל"דירוג מעלה" הרשמי.

פגישות עבודה שוטפות – פגישות עבודה עם הנהלת התאגיד,  ליווי פרויקטים אשר נדרש בהם ייעוץ פרטני, מפגשי שיח ולמידה משותפים לחברי הרשת כולה ועוד. מודל העבודה שלנו מבקש לפתח וללוות פרויקטים ייחודיים בקרב העמיתים, אשר יש בהם פוטנציאל ליצירת ערך משותף ופיתוח אזורי כלכלי. שאיפתנו היא לסייע ביצירת אבות טיפוס ישראליים של אחריות תאגידית מתקדמת.

פיתוח מנהלי אחריות תאגידית – אנו רואים עצמנו כשותפים לטיפוח מנהלי אחריות תאגידית בארגונים. ציר עבודה מרכזי זה מושתת על ההנחה כי מנהל/ת אחריות תאגידית הוא סוכן שינוי בחברה בעל נקודות מינוף ייחודיות. לכן, אנו מציעים קורס להכשרת מנהלי א"ת ארגוניים וכן לאחריו ממשיכים בטיפוח מיומנויות, ידע וכישורים של אותם מנהלים לצורך הצלחתם בתפקיד.

שיתוף ידע – מעלה מסייעת בשימור הידע הנצבר בתהליכי פיתוח של התחום בידי החברות ברשת ובונה מפגשי למידה סגורים לחברות בה. במפגשים ניתן ללמוד, לנתח במשותף ולדון בניסיון שנצבר בין החברות כך שכל אחת תוכל ללמוד ולהעשיר עצמה באמצעות הרשת.

כיצד מצטרפים לרשת מעלה?

על מנת להצטרף לרשת מעלה, אנא שלחו מייל ל: anat@maala.org.il

לפרטים נוספים: ענת מוסנקו, מנהלת רשת העמיתים, 03-6482579, שלוחה 1