דוח הקיימות של חברת אדמה לשנים 2018-19 מציין עשור של דיווח רציף של הפעילות שלה בתחום

הדוח סוקר את פעילותה של אדמה באתריה בישראל ובסין (המדווחים בפעם הראשונה) תוך הצגת יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם, מקרי בוחן בתחומים שונים ויעדי החברה לעתיד להפחתת השפעתה על הסביבה. בשנים האחרונות אדמה התמקדה בהיבטי EHS (סביבה, גהות ובטיחות), תוך מתן דגש על אחריותה, שיפור היעילות, פיתוח מוצרים בעלי השפעה סביבתית פחותה, הן במרכיבי המוצר והן שימוש הנדרש מהמוצר על ידי החקלאים; ניהול צריכת המים והאנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, שפכים ופסולת.

לזרקור המלא והדוח, לחצו כאן