חברת נמל אשדוד פרסמה את דוח האחריות התאגידית לשנים 2018-19

הדו"ח משקף את העשייה החברתית-סביבתית המגוונת של הנמל: השקעה בפיתוח ההון האנושי והכשרות עובדים, קידום תרבות בטיחות וקידום הגיוון התעסוקתי, והשוויון המגדרי,כאשר 20% מכלל הגיוסים בתקופת הדיווח היו של עובדים מאוכלוסיות מגוונות.

בתקופת הדיווח התחילה החברה בקידום וביצוע פרויקטים סביבתיים בהשקעה של למעלה מ157
מיליון ש"ח, בכללם הצטיידות באמצעי פריקה מתקדמים לתפזורת, הקמת מערך ניטור אוויר עצמאי, יציאה למכרז להקמת תחנת כוח ירוקה בתחומי הנמל, ועוד. בנוסף, המשיכה החברה לתמוך במספר רב של פרויקטים חברתיים המבוצעים על ידי ארגונים ועמותות מהעיר אשדוד וסביבת הנמל.

לזרקור המלא והדוח, לחצו כאן