חברת נתיבי איילון פרסמה את דוח האחריות התאגידית הראשון שלה!

לתחום התחבורה השפעות מרחיקות לכת על היבטים מגוונים בכל תחומי החיים הישראל, כאשר הגודש בכבישים מהווה אתגר מתמשך ומחייב את החברה ליזום וליישם מהלכים יצירתיים ורחבי היקף בהתאם לחזון שלה – קשת של פתרונות תחבורה מתקדמים שייתנו חלופה ראויה לרכב הפרטי.

בדוח זה תוכלו לקרוא על פרויקטי התשתית שחברת נתיבי איילון מקדמת. בנוסף לכך, החברה חותרת להטמעת טכנולוגיות מתקדמות במערכות תחבורה מחד, וכן להתאמה של תשתיות התחבורה הקיימות והעתידיות לטכנולוגיה חדשנית, סביבתית וירוקה יותר מאידך. יש לציין כי החברה מקפידה על תרבות אתית בלתי מתפשרת, ממשיכה לפתח את ההון האנושי ומקדמת מהלכים להגברת המחוברות וגאוות היחידה של עובדיה.

לזרקור המלא והדוח, לחצו כאן