קבוצת מזרחי טפחות פרסמה את דוח האחריות התאגידית לשנת 2019

קבוצת מזרחי טפחות פרסמה בחודש יולי 2020 את דוח האחריות התאגידית לשנת
2019. הדוח סוקר באופן מעמיק את העשייה והפעולות של הקבוצה בתחומי האחריות התאגידית, ואת הערך המוסף עבור הקהילה.
הדוח אמנם מתייחס לפעילות הבנק בשנת 2019, אך לאור ההתמודדות והמענה לאתגרים הניצבים בפני החברה העסקית והאזרחית בתקופת הקורונה, הדוח משקף גם את פעילות הבנק בתקופה זו. בנוסף, השנה הבנק הצטרף לדירוג מעלה לאחריות תאגידית, ודורג בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה פלוס".
בין הדגשים העיקריים בדוח ניתן למצוא את הנושאים: שירות מיטבי ללקוחות, ניהול אחראי של שרשרת האספקה, השקעה בעובדים, אחריות כלפי הסביבה ועוד.

לזרקור המלא והדוח, לחצו כאן