שילוב עובדים עם מוגבלות, איך עושים את זה?

פורסם ב-05.03.2015

מפגש עמיתי מעלה בנושא ההערכות לצו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות שנערך בחברת Sandisk ישראל, עסק בהיבטים הפרקטיים של איתור, השמה והנגשת מקום העבודה עבור אנשים עם מוגבלות.

לזרקור המלא, לחץ כאן.