מאגר מקוון של חברות להתייעלות באנרגיה ואסקו

משרד האנרגיה בשיתוף משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה גיבש מאגר מקוון של חברות להתייעלות באנרגיה וחברות אסקו שישרת את כלל הצרכנים במשק.

לצפייה במאגר המקוון לחצו כאן

מושג: חברה להתייעלות באנרגיה

חברה המספקת מגוון של פתרונות להתייעלות באנרגיה באמצעות תכנון והטמעה של פרויקטים לחיסכון באנרגיה, כגון החלפת ציוד ישן בחדש ויעיל אנרגטית, הפחתת הצריכה, מיקור חוץ של תשתיות, ייצור אנרגיה ובאספקה.

מושג: חברת אסקו (ESCO, Energy Services/Saving company)

חברת התייעלות באנרגיה אשר משתתפת במימון הפרויקט ומתוגמלת על סמך כללים שהוגדרו מראש בהתאם לרמת ההתייעלות באנרגיה המושגת במיזם.

לצפייה במאגר המקוון לחצו כאן

לצפייה בתנאי הסף של חברות להתעיילות באנרגיה וחברות האסקו לחצו כאן