קורס ממוני אנרגיה

מעלה מזמינה אתכם להרשם לקורס ממוני אנרגיה  על ידי הסמכה רשמית של משרד האנרגיה

פרטים כללים:

קורס ממונה אנרגיה נלמד בהיקף של 200 שעות לפי סילבוס שגובש באגף שימור אנרגיה, ומעניק לבוגריו תעודת ממונה אנרגיה מטעם המוסד המסמיך ומשרד האנרגיה.

הקורס כולל בין היתר רקע כללי לתחום האנרגיה ותהליכי הייעול המתפתחים כיום בארץ ובעולם, מונחים מקצועיים, דרכי הפקת אנרגיה ודרכים לחיסכון, ניהול משק אנרגיה, שימוש במכשירים, אספקטים רגולטוריים, סקרי אנרגיה, פתרון תקלות ושיקולי כדאיות כלכלית.

משרד האנרגיה מפרסם רשימה מעודכנת של מוסדות אשר מסמיכים ממוני אנרגיה, שעמדו בדרישות המשרד.

מוסדות המעוניינים לפתוח קורס ממוני אנרגיה מוזמנים לפנות אל עירית הייטנר שעיו בדו"אל irith@energy.gov.il.