הגברת תרבות הבטיחות הארגונית | קוד וולונטרי

קוד וולונטרי בטיחות בעבודה

הקוד הוולונטרי להגברת הבטיחות הארגונית מכוון בעיקרו לסקטורים הבנייה והתעשייה, ומשתלב במאמץ הרחב להגביר את רמת הבטיחות ולצמצם את מספר הנפגעים מתאונות עבודה. הקוד מתמקד בנושאים של תרבות בטיחות, תהליכי ניהול בטיחות, שיתוף ומעורבות עובדים, הדרכות ועוד. בכל אחד מנושאים אלו, מוצעים תהליכים אשר עשויים לתרום להעלאת רמת הבטיחות.

התפיסה המנחה את הקוד היא אימוץ סטנדרטים "מעבר לדרישות החוק" ושיתוף בפעולות, תהליכים וכלים מתקדמים אשר קיימים בשטח. דירוג מעלה ESG כבר כולל פרק המבטא את הצעדים והפעולות המוצעים בקוד. 

הקוד הוולונטרי פותח במסגרת מהלך משותף של ארגון מעלה וקרן מנוף של קרנות הביטוח הלאומי, תוך היוועצות נרחבת עם מנהלי בטיחות מובילים במגוון חברות, מומחים ויועצים בתחום, ארגוני גג וארגוני חברה אזרחית. 

עוד על הנושא בסדרת ראיונות בערוץ מעלה VOD.

תודה לכל מי ששיתף בידע, העיר ותרם במהלך העבודה.

להורדת הקוד הוולונטרי לחצו כאן<<