איך להפחית מסבל הפקקים בדרך לעבודה

בכנס מעלה 2019 הושקה יוזמה משותפת עם מעסיקים גדולים במשק להפחתת השימוש
ברכב פרטי בהגעה לעבודה ויצירת פתרונות חלופיים. היוזמה משותפת לחברת נתיבי
איילון, משרד התחבורה ומעלה. הדיון בכנס התקיים בהשתתפות מעסיקים, מינהלות של ריכוזי תעסוקה וגורמי תחבורה, במטרה לזהות כיווני פעולה ודרכי התקדמות וכן לרתום מעסיקים להשתתפות בתכנית.

לזרקור המלא, לחצו כאן