מצגות דירוג מעלה ESG לשנת 2023

 

דירוג מעלה ESG לשנת 2023 – החברות המדורגות >> לחץ כאן

מגמות בולטות בדירוג מעלה 2023>> לחץ כאן

דירוג הגיוון וההכללה 2023>> לחץ כאן

דירוג הגיוון וההכללה – בנצ'מארק סקטוריאלי>> לחצו כאן