עדכון קריטריונים דירוג מעלה 2024 | שימוע ציבורי

 

הנכם מוזמנים לקחת חלק בשימוע הציבורי לעדכון הקריטריונים בדירוג מעלה ESG לשנים 2024-25
השימוע יתקיים בזום בתאריך 13.3.2023. להרשמה לחצו כאן<<

דירוג מעלה בנוי משאלון מקיף המחולק לפרקים על נושאים שונים בתחומי ESG. הקריטריונים נקבעים על ידי ועדה ציבורית המורכבת ממומחים בתחום, אנשי אקדמיה, נציגי המגזר העסקי ונציגי חברה אזרחית. מדי 2-4 שנים השאלון עובר תהליך עדכון בו נבחנים הקריטריונים הקיימים ונוספים חדשים בהתאם להתקדמות והתפתחות התחום בישראל ובעולם. תהליך זה כולל בין היתר שימוע ציבורי והערות הציבור נלקחות בחשבון על ידי הועדה הציבורית בהמשך תהליך עדכון הקריטריונים.

פירוט מלא על השינויים והעדכונים לשאלון הדירוג ניתן למצוא בקבצים להורדה: 
>>טיוטת שאלון דירוג מעלה 2024
>>טיוטת שאלון דירוג מעלה 2024 – לחברות בתחום הפיננסים
>>עיקרי השינויים